Φιλόπτωχο ταμείο

Κυρίες της φιλοπτώχου αδελφότητος

Βάλκογλου Διαμάντω: 02/269 25 22 & 0484/18 42 16
Τσελεπίδου Ελένη: 02/216 87 74
Σίμογλου Σούλα: 02/479 28 76
Τοτολίδου Ευαγγελία: 02/241 45 81
Μπαξεβάνου Τριανταφυλλιά: 02/241 20 44
Βλασακάκη Γεωργία: 0472/23 57 14
Βαργιαμίδου Ευαγγελία (Λιλή): 0479/94 10 06
Δημοπούλου Δέσποινα: 02/ 201 12 31
Βασιλειάδου Αλεξάνδρα: 02/245 52 88
Γραμματικού Ευγενία: 02/ 216 10 38