Εκκλησιαστική Επιτροπή

Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Θανάσης ΔΟΥΠΑΣ
Πασχάλης ΔΟΥΠΑΣ
Ελενα ΖΥΝΙΑΤΗ
Σπυρίδων ΖΥΝΙΑΤΗΣ
Στέφανος ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ
Αντώνιος ΚΩΛΕΤΣΗΣ
Βασίλειος ΚΩΛΕΤΣΗΣ
Δημήτριος ΜΑΡΚΟΥ
Δημήτριος ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
Σπυρίδων ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
Κυριάκος ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
Γεώργιος ΦΕΪΜΗΣ